Recruiters zijn net mensen (86) Wanneer start de functieprofielvergrijzing?

Vanaf 2013 zal het aantal ouderen versneld toenemen. Volgens de CBS Bevolkingsprognose zal het aantal 65-plussers toenemen van 2,7 miljoen in 2012 tot een hoogtepunt van 4,7 miljoen in 2041. De komende decennia zal de grijze druk sterk toenemen; van 27% in 2012 naar 51% in 2040.

Verder lezen