Gaat Wet Werk en Zekerheid zijn doel wel bereiken Asscher?

Gisteren is de Wet Werk en Zekerheid aangenomen door de Eerste Kamer. Dit was de laatste hobbel die Minister Asscher (Minister Sociale Zaken en Werkgelegenheid) nog moest nemen om de wet geëffectueerd te zien. Een wet die bij voorbaat omstreden is. De Wet Werk en Zekerheid beoogt immers een betere rechtspositie en arbeidsvoorwaarden voor flexibel personeel en medewerkers met tijdelijke contracten. Dit naast de ‘vereenvoudiging’ van het ontslagrecht en het meer activerende karakter van de Werkloosheidswet. “Werken moet lonen”. Ruim voordat de wet en diverse maatregelen gefaseerd hun intrede doen, stel ik de vraag: “Gaat deze wet zijn doel wel bereiken Asscher”?

De kranten stonden er vanochtend vol van. Alle nieuwe maatregelen met ingangsdata en uitzonderingen netjes gerubriceerd. Het laatste woord is hier nog niet over gezegd of geschreven. De komende periode zal er menig workshop worden georganiseerd ‘hoe u aan alle nieuwe regelgeving kunt voldoen’. Of ‘hoe u deze handig kunt omzeilen’. Toch een eerste uiteenzetting mijnerzijds om de discussie een dag na de bekendwording op gang te brengen.

Proeftijd verdwijnt bij kortere contracten

In arbeidsovereenkomsten van zes maanden of korter, mag er geen proeftijd meer worden opgenomen. De contracten voor een half jaar, tot op heden een mooie periode voor de nieuwbakken werknemer om zich te bewijzen, zullen naar mijn verwachting gaan verdwijnen. Werkgevers zullen sneller kiezen voor uitzendcontracten met uitzendbeding. Sneller en vaker zullen ze er voor kiezen om kortere contracten af te sluiten, van bijvoorbeeld drie of vier maanden. Doelstelling: meer zekerheid voor tijdelijke krachten. Consequentie: meer uitzendwerk of kortere contracten, nog sneller afscheid nemen bij twijfel, meer onzekerheid voor de werknemer.

Nieuw fenomeen: de aanzegtermijn

Bij contracten van zes maanden of langer, is de werkgever verplicht om uiterlijk een maand voor afloop van het contract een schriftelijke aanzegging te doen. Handelt de werkgever niet volgens de nieuwe regels van Asscher? Dan betaalt hij een boete van maar liefst een maandsalaris. Werknemer kan zich zelfs tot 2 maanden na beëindiging van de arbeidsovereenkomst nog beroepen op dit nieuwe recht. Doelstelling: meer zekerheid. Consequentie: meer regeldruk en in de praktijk feitelijk een verkorting van een maand van de mogelijkheid voor medewerkers zich te bewijzen. Er zullen zelfs werkgevers zijn die bij het contract alvast de aanzegging voegen. Voor de zekerheid……

Concurrentiebeding of relatiebeding; hoezo?

In arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd mag er niet langer een concurrentiebeding worden opgenomen. Hier valt ergens nog wat voor te zeggen. Een zogenaamd relatiebeding valt echter in dezelfde categorie. Dat is minder logisch. Een werknemer die in loondienst en (dus) betaald door werkgever relaties heeft overgenomen of verworven, kan deze straks ‘gewoon’ meenemen naar zijn nieuwe werkgever of eigen bedrijf (?). Lijkt niet zo logisch. Werkgever kan dit slechts voorkomen door het uiteenzetten van een uitgebreide schriftelijke motivatie van een zwaarwegend bedrijfsbelang. Doelstelling: meer zekerheid. Consequentie: meer onzekerheid, extra belasting van contractuele stukken.

Ketenbepaling naar zes maanden

Flexwerkers hebben met de invoering van de wet na vier contracten of twee jaar recht op een vaste aanstelling. De keten moet vervolgens minimaal zes maanden worden doorbroken, wil deze weer opnieuw kunnen worden gestart. Thans is dit minimaal drie maanden. Deze laatste periode vormt in sommige gevallen voor zowel werkgever als werknemer geen enkel praktisch bezwaar. Duurt soms jarenlang en tot beider tevredenheid voort. Denk aan seizoenswerk of ouders met schoolgaande kinderen die de zomerperiode hiervoor aanwenden. Met een periode van zes maanden is deze ‘win-win’ onmogelijk geworden. Doelstelling: meer zekerheid. Consequentie: werkgever zal andere keuzes moeten maken die onzekerheid en/of verliezen van een baan tot gevolg hebben.

Transitievergoeding standaard voor iedere werknemer

Alle werknemers, mits minimaal twee jaar in dienst, krijgen recht op een zogenaamde transitievergoeding. Onder andere bedoeld voor scholing om na uitdiensttreding goed beslagen ten ijs te komen op de arbeidsmarkt. Alsof hier tijdens het dienstverband al geen verantwoordelijkheid voor werkgever en werknemer lag….. De vergoeding bedraagt straks standaard een derde maandsalaris per gewerkt dienstjaar, met een maximum van Euro 75.000,- of een jaarsalaris mocht dit hoger liggen. Doelstelling: meer zekerheid. Consequentie: meer tijdelijke dienstverbanden tot twee jaar en meer inzet ZZP-ers. Dit laatste is overigens sowieso een tendens die op zich niet verkeerd is en juist flexibiliteit biedt. Geen extra zekerheid dus.

Uitkeringsduur verkort en passend werk op de schop

De uitkeringsduur zal gefaseerd worden teruggebracht van 38 naar (maximaal) 24 maanden. Werken moet weer lonen, althans: meer dan nu het geval is. Absoluut geen gekke gedachte. Er zijn legio voorbeelden waarbij de verschillen tussen ‘werk’ en ‘geen werk’ marginaal zijn. Na een half jaar is de medewerker straks ook verplicht om ook minder passend werk (‘al het beschikbare werk’) aan te nemen. Of dit gaat leiden tot gemotiveerde werknemers en tevreden werkgevers is wel de vraag. Tevens kun je je afvragen of de maximale duur, niet gebonden aan leeftijdscategorie en levensfase, afdoende is voor bijvoorbeeld 50 plussers in de huidige arbeidsmarkt. Geen probleem denkt Asscher, daar heeft hij wel weer een ander potje voor.

Minister Asscher is blijkens zijn uitingen in de pers zelf nogal verheugd met de steun voor zijn wet. “Ik ben blij met het brede draagvlak voor deze belangrijke wet. Eerst bij werkgevers en werknemers en nu bij de Tweede en Eerste Kamer. Een jaar na het afsluiten van het sociaal akkoord is de Wet Werk en Zekerheid een feit. We mogen geen tweedeling accepteren, daarom krijgen mensen met tijdelijke contracten meer recht op fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden en worden de ontslagvergoedingen eerlijker verdeeld.”

We gaan het zien de komende periode. Ik ben een dag na de bekendmaking sceptisch en benieuwd tegelijk of deze wet zijn doel gaat bereiken. Succes met al uw overwegingen en volgen van workshops!

Edwin Klomp

Dagelijks enthousiast en vol overgave actief met loopbaanprogramma's, mobiliteit, selecteren, boeien, binden en (laten) groeien van mensen. Ruim 25 jaar ervaring en passie voor strategisch HRM beleid, assessments en executive search. Co-owner en adjunct directeur www.ASBR.nl

Edwin Klomp has 31 posts and counting. See all posts by Edwin Klomp

8 gedachten over “Gaat Wet Werk en Zekerheid zijn doel wel bereiken Asscher?

 • 11/06/2014 om 12:17
  Permalink

  Deze wet gaat zijn doel niet bereiken. Is het resultaat van poldercompromis, dus in de praktijk vaak niet te hanteren. De flexibiliteit op de arbeidsmarkt zal in de komende jaren alleen maar groter worden. In 2020 is 30% van alle werkenden flexibel aan het werk, zonder die vaste (wat is vast tegenwoordig ?) baan. Deze wet staat daar volledig haaks op. Beoogt meer zekerheid te geven aan werknemers, maar veroorzaakt het tegenovergestelde.
  Werkgevers gaan nu niet ineens medewerkers sneller in vaste dienst nemen.
  Heer Assher, keep on dreaming !

 • 11/06/2014 om 22:01
  Permalink

  Dag Wim, dank voor je reactie. Je hebt het treffend omschreven, “beoogt meer zekerheid te geven aan werknemers, maar veroorzaakt het tegenovergestelde”. Da’s nu precies waar onze minister van sociale zaken en werkgelegenheid de plank mis slaat. Groet, Edwin.

 • 12/06/2014 om 12:06
  Permalink

  Hoi Edwin,

  Goed geschreven en heldere uiteenzetting.

  Niet meer werk, wel minder werkloosheid
  De hoeveelheid werk in Nederland zal door deze wet niet veranderen. Wel zal wellicht de werkloosheid dalen omdat meer mensen sneller een baan gaan accepteren die ze anders niet hadden willen accepteren.

  Niet meer zekerheid, maar meer onzekerheid
  Daarnaast denk ik net als jij dat de onzekerheid voor mensen die willen werken er alleen maar groter door gaat worden. Werkgevers gaan mensen echt geen vaste baan geven gezien de tendens naar meer en meer flexibiliteit. Mensen die 2 jaar voor een werkgever hebben gewerkt zullen op zoek moeten naar een andere werkgever.

  Effecten zeer onzeker en op lange termijn
  Waarschijnlijk gaat er in de CAOs ook veel gerepareerd (het woord alleen al) worden waardoor het effect op de werkloosheid ook nog eens verder gaat dalen. Dat is nu ingeschat op 20 duizend voltijdbanen en het grootste gedeelte hiervan zal rond 2020 worden bereikt.

 • 12/06/2014 om 14:43
  Permalink

  Goede vraag, ik ben ook benieuwd naar de gevolgen van deze wetgeving. Ik hoop dat de positie van de flexwerkers hierdoor wat verbeterd en zij meer zekerheid ervaren. De tijd zal uitwijzen of dit ook daadwerkelijk het geval is.

 • 16/06/2014 om 14:14
  Permalink

  Ik vind het een goedbedoelde poging om te laten zien dat ‘we’ nog in staat zijn te denken dat ‘we’ hiermee een stap(je) vooruit maken. Naar mijn idee is de WWZ andermaal een bewijsstuk dat we een tweedeling op de arbeidsmarkt en een (verdere) juridisering van het arbeidsovereenkomstenrecht toestaan. Verder biedt de WWZ geen handvat voor de noodzakelijke herdefiniëring van arbeid in de toekomst, noch voor hoe werken ook lonend wordt door de wet zo in te richten dat het voor iedereen duidelijk is dat een beroep op WW onaantrekkelijk wordt.

 • 17/06/2014 om 15:03
  Permalink

  Het gaat hier niet over een tweedeling in de arbeidsmarkt, maar om een wereldwijd onomkeerbare verschuiving van vaste naar flexibele arbeid. De een heeft er eerder mee te maken dan de ander, maar je ertegen verzetten – als individu of wetgever – is volstrekt zinloos.

  Het probleem schuilt in het realiseren van een min of meer soepele overgang. En daar hebben we nu juist strategische wetgeving en humane uitvoeringsinstanties voor nodig, die ervoor zorgen dat het tempo van flexibilisering kan worden geabsorbeerd, door de maatschappij als geheel en door mensen individueel.

 • 20/02/2015 om 21:52
  Permalink

  werkte als seizoen werker, 300 mensen kunnen nu terug komen via uitzendbureau ook nog is een pools uitzendbureau ben je Nederlander. van de zomer evengoed 6 maanden er uit houdt voor ons in 9 maand eruit voor ons in die tussen tijd Poolse mensen wat ons werk overgaat nemen. wat hun verdienen word uitgegeven in poolen en voor ons is het afwachten of we wel weer terug mogen komen .solliciteer nu al volop valt zwaar tegen ze hebben liever jongere mensen en in de productie meeste poolen weet niet waar dit heen moet maar dat worden nog veel meer werklozen voorheen altijd zekerheid dat je terug kwam bij het bedrijf nu ook niet meer alles wat je opgebouwd heb ook kwijt en leven nu in onzekerheid seizoen werk het woord zegt het al het werk laat het niet toe om mensen een vaste baan te geven .

 • 16/05/2015 om 10:01
  Permalink

  gefeliciteerd ascher en bonden met dit wan produkt werkt voor geen meter zat al 15 jaar bij zelfde werk gever in de wegen bouw ging er iedere winter uit van dec tot begin maart i.v.m winter omdat we bepaalde producten niet kunnen verwerken met veel regen en onder de 5 graden en rijks waterstaat en gemeenten werk niet laten uitvoeren( ze meten met 2 maten)nu worden we niet meer aangenomen i.v.m ontslagvergoedingen deze wet zorgt juist voor werkeloosheid ben nu overgeleverd aan de grillen van de uitzuig buro,s er komen overal duizenden mensen op straat te staan gefeliciteerd goed bedacht in jullie glazen kooien.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.