Negatieve werkgelegenheids-verwachtingen voor 3e kwartaal 2012

De algemene werkgelegenheidsverwachting van Nederlandse werkgevers voor de periode juli tot en met september van dit jaar is licht pessimistisch. In de vandaag verschenen Arbeidsmarktbarometer van Manpower staat het netto werkgelegenheidscijfer op -1%. Over de laatste kwartalen is er een geleidelijke verzwakking te zien in de bereidheid van werkgevers tot het aannemen van meer medewerkers. Vergeleken met het vorige kwartaal is het netto werkgelegenheidscijfer relatief stabiel. Vergeleken echter met hetzelfde kwartaal vorig jaar daalt het cijfer met 5 procentpunten.

“Na 8 kwartalen met een licht positieve tot neutrale werkgelegenheidsverwachting geeft het huidige cijfer aan dat de Nederlandse arbeidsmarkt onzekere zomermaanden tegemoet gaat”, aldus Haiko van der Pol, woordvoerder van ManpowerGroup. “Daarbij is het belangrijk te constateren dat ruim 90 procent van de geïnterviewde Nederlandse werkgevers aangeeft pas op de plaats te maken. Slechts een klein aantal werkgevers voorspelt een toename van het aantal medewerkers op de eigen vestiging. De grote meerderheid echter lijkt tevreden met het intact laten van het huidige personeelsbestand totdat de markt er positiever uit gaat zien. Kijken we op sectoraal en regionaal niveau, dan moeten we concluderen dat de meeste verwachtingen daar teleurstellend zijn. In alle vier de regio’s en in vier van de negen industriële sectoren voorzien werkgevers een negatief netto werkgelegenheidscijfer. De data van de sector Productiebedrijven spannen daarbij de kroon. Het netto werkgelegenheids-cijfer van -10% is het laagste cijfer dat werkgevers in die sector rapporteren sinds Nederland in het derde kwartaal van 2003 ging deelnemen aan dit internationale onderzoek. De zwakke verwachtingen corresponderen met het beeld over de krimpende Nederlandse economie dat de cijfers van het CBS laten zien. Investeringen zowel als consumptie door huishoudens liepen dit jaar sterk terug en het consumentenvertrouwen bereikte een historisch dieptepunt.”

Dalende tendens sinds vorig kwartaal

Vergelijkingen met het vorige kwartaal laten een dalende tendens zien. Werkgevers in drie van de vier regio’s voorspellen een zwakkere arbeidsmarkt dan voor Q2 2012. Uitzondering is de regio West; daar is de voor Q2 reeds fragiele verwachting van -1% onveranderd. Werkgevers in zes van de negen industriële sectoren rapporteren pessimistischer werkgelegenheidsverwachtingen dan drie maanden geleden. De meest opvallende daling is zichtbaar in de sector Transport, opslag & communicatie waar de werkgelegenheids-verwachting met 5 procentpunten verzwakt. In de sector Productiebedrijven is een daling met 4 procentpunten te constateren. Werkgevers in de sectoren Bouw en Groothandel, detailhandel & horeca rapporteren een verzwakking met 2 procentpunten.
Behoorlijk pessimistischer dan vorig jaar
Haiko van der Pol: “De vergelijkingen met hetzelfde kwartaal vorig jaar onthullen een groter contrast. In de regio’s zien we voor Nederlandse arbeidsmarktbegrippen behoorlijk grote verschillen. Zo rapporteren werkgevers in de regio Zuid een daling van 8 procentpunten en zien we voor de regio Oost een verschil van – 7 procentpunten. Werkgevers in sommige sectoren anticiperen nog grotere afnames. De opvallendste daarvan zijn de dalingen met 12 procentpunten in zowel de sector Productiebedrijven als in de sector Zakelijke dienstverlening. Deze werkgevers zijn somber gestemd over de korte termijn-productie-voorspellingen en over hun orderpositie. Dat beïnvloedt niet alleen het producentenvertrouwen maar ook de verwachtingen over de werkgelegenheid.”

Europa

Kansen voor werkzoekenden variëren in de ons omringende landen en zijn over het algemeen bescheiden. De werkgelegenheidsverwachtingen in België (+2%) en in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk (beide +1%) blijven matig. De Duitse arbeidsmarkt lijkt stoom af te gaan blazen na meer dan een jaar de dalende Europese trend te hebben weerstaan. Dat de economische crisis in Europa zijn tol eist op de arbeidsmarkt, laten de werkgelegenheids-verwachtingen zien van Griekenland (-13%) en Ierland en Spanje (beide -6%). Positiever gestemd over de werkgelegenheid in Q3 2012 zijn de werkgevers in Roemenië (+10%), Noorwegen (+8%) en Oostenrijk (+7%).

Internationaal

De research van ManpowerGroup laat wisselend positieve werkgelegenheidsverwachtingen zien in 33 van de 41 landen en gebiedsdelen die deelnemen. Werkgevers in India, Taiwan, Brazilië, Turkije en Singapore rapporteren de sterkste verwachtingen wereldwijd voor het derde kwartaal. In vergelijking met het tweede kwartaal zijn de werkgelegenheids-verwachtingen relatief stabiel of verbeterd in 32 arbeidsmarkten en zwakker in 16. Vergeleken met hetzelfde kwartaal vorig jaar zijn de vooruitzichten voor werkzoekenden slechter in 26 landen en gebiedsdelen en gelijk of beter in 19. De minst positieve voorspellingen wereldwijd komen van werkgevers in Griekenland, Ierland, Spanje, Italië en Hongarije.
In alle tien de landen van Noord- en Zuid-Amerika zijn de werkgelegenheidsverwachtingen positief. In zes daarvan zijn ze wel zwakker dan drie maanden geleden. Positiever is de vergelijking met vorig jaar: in zes landen rapporteren werkgevers relatief stabiele of verbeterde verwachtingen. In deze regio worden de meest positieve verwachtingen gerapporteerd door werkgevers in Brazilië, Panama en Peru, de minst positieve komen uit de Verenigde Staten en Argentinië. Overigens zijn de werkgelegenheidsverwachtingen voor de Verenigde Staten de beste sinds het derde kwartaal van 2008.

Netto werkgelegenheidscijfer

Het Manpower Arbeidsmarktbarometer-onderzoek (Manpower Employment Outlook Survey MEOS) wordt ieder kwartaal gehouden om te meten of werkgevers verwachten dat het aantal werknemers op hun vestiging in het volgende kwartaal toeneemt of afneemt. Het onderzoek loopt al 50 jaar en is een van de meest betrouwbare onderzoeken naar werkgelegenheidsactiviteit ter wereld. Aan alle deelnemende werkgevers wordt dezelfde vraag gesteld: “Hoe verwacht u dat de werkgelegenheid op uw vestiging zich ontwikkelt in de drie maanden tot en met september 2012 in vergelijking met het huidige kwartaal?” Het percentage werkgevers dat denkt in het volgende kwartaal de personele bezetting te reduceren wordt afgetrokken van het percentage werkgevers dat verwacht de personele bezetting uit te breiden. Het resultaat van deze berekening is het netto werkgelegenheids-cijfer.

Bron: Manpower

Persbericht

Nieuws of een vacature te melden? Berichten met eventuele bijlagen kunnen gemaild worden naar web @ recruit2.com. Ook berichten onder embargo kunnen langs deze weg worden doorgeven, geef daarbij duidelijk de duur van het embargo aan.

Persbericht has 115 posts and counting. See all posts by Persbericht

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.