Werkgevers zijn positief maar voorzichtig over de werkgelegenheidsverwachtingen voor Q4-2010

De Nederlandse werkgevers zijn duidelijk voorzichtiger over de werkgelegenheidsvooruitzichten voor het vierde kwartaal van 2010 dan over die voor het derde kwartaal, zo blijkt uit de resultaten van het Manpower Employment Outlook Survey die vandaag zijn vrijgegeven. Bedroeg het voorspellende netto werkgelegenheidscijfer in Q3 nog 3%, dit keer zijn de verwachtingen van Nederlandse werkgevers voor het komende kwartaal minder optimistisch en komt de prognose van de werkgevers uit op een cijfer van +1%. Hoewel het aantal werkgevers dat verwacht medewerkers aan te trekken nog net het aantal overstijgt dat verwacht personeel af te stoten, duidt dit duidelijk op een meer terughoudende opstelling dan in het derde kwartaal.

Haiko van der Pol, directeur Marketing & Communicatie van Manpower Nederland: “De verwachtingen in kwartaal vier zijn rustig, wat erop duidt dat werkgevers voorzichtig zijn met het aannemen van personeel op dit moment. Mogelijk vindt dit zijn oorzaak in de onzekerheid over de duurzaamheid van het recente economisch herstel.”  

Netto werkgelegenheidscijfer

Het netto werkgelegenheidscijfer is een voorspellend cijfer voor de arbeidsmarkt. Het wordt berekend door het percentage werkgevers dat denkt in het volgende kwartaal hun personeelsbestand te reduceren, af te trekken van het percentage werkgevers dat verwacht het eigen personeelsbestand uit te breiden. Deze berekening wordt gecorrigeerd voor seizoensinvloeden. Het resultaat is het netto werkgelegenheidscijfer. Een positief netto werkgelegenheidscijfer geeft aan dat het aantal werkgevers met een positieve kijk op de toekomstige ontwikkelingen van hun medewerkersbestand, groter is dan het aantal werkgevers dat werknemers verwacht af te stoten. Het netto werkgelegenheidscijfer is dus een indicator van de stemming op de arbeidsmarkt.

Regio’s en sectoren

Werkgevers in drie van de vier regio’s rapporteren een daling ten opzichte van het vorige kwartaal. De enige prognose die is verbeterd ten opzichte van het derde kwartaal van 2010 is die voor het oosten, waar werkgevers het hoogste regionale netto werkgelegenheidscijfer voor het vierde kwartaal van 2010 rapporteren: +7 (Q3 2010: +6).Voor het westen bedraagt de Outlook +2 (Q3 2010: +4%); in het zuiden rapporteren de werkgevers onzekere vooruitzichten met een cijfer van 0% (Q3 2010: +3%). Ten slotte rapporteren de werkgevers in het noorden het enige negatieve werkgelegenheidscijfer: -4% (Q3 2010: -2%).

De werkgelegenheidsplannen zijn positief in zes van de negen onderzochte sectoren, maar in slechts vier sectoren wordt een verbetering gerapporteerd ten opzichte van het vorige kwartaal. De meest uitgesproken verbetering doet zich opvallend genoeg voor in de bouwsector (+4%). “Gezien de sombere geluiden uit de woningbouw, is deze positieve trend vermoedelijk te danken aan andere delen uit deze sector, zoals de weg- en waterbouw”, aldus Mr. van de Pol.

Het meest positief zijn de verwachtingen van de werkgevers in de sector transport, opslag en communicatie met een outlook van +9%, een verbetering van drie procentpunten ten opzichte van het vorige kwartaal en 17 procentpunten ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar.

Internationale verwachtingen

Uit de resultaten van de Manpower-enquête buiten Nederland blijkt dat werkgevers in 28 van de 36 landen en regio’s positieve werkgelegenheidsverwachtingen hebben voor het vierde kwartaal. In vijf landen wordt een negatief werkgelegenheidscijfer gerapporteerd, een verbetering ten opzichte van vorig jaar, toen twaalf landen negatieve verwachtingen rapporteerden. Wereldwijd verwachten werkgevers in 32 landen en regio’s een stijging van het werkgelegenheidscijfer ten opzichte van het vierde kwartaal van 2009. De vooruitzichten zijn het meest positief in China, Taiwan, India en Brazilië. De verwachtingen van de Chinese, Zwitserse en Taiwanese werkgevers zijn zelfs het hoogst sinds de start van de Manpower-enquête in deze landen. De minst positieve werkgelegenheidsplannen voor het komende kwartaal worden gerapporteerd in Griekenland, Italië, Tsjechië, Spanje en Ierland.
In de 18 onderzochte landen in Europa, het Midden-Oosten en Afrika (EMEA) zijn de werkgelegenheidsverwachtingen voor het vierde kwartaal gemengd. Dit was ook al het geval in het derde kwartaal. Werkgevers rapporteren een positief netto werkgelegenheidscijfer in 10 landen. Werkgevers in 11 landen verwachten daarentegen dat de ontwikkeling van de werkgelegenheid ten opzichte van het vorige kwartaal zal teruglopen. De vergelijking ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar valt evenwel positiever uit, met een verbeterd werkgelegenheidscijfer in 15 van de 18 landen. De hoogste werkgelegenheidscijfers in de regio worden verwacht in Zwitserland, Noorwegen en Polen en de laagste in Griekenland en Italië.

Bron: Manpower. Het gedetailleerde Nederlandse Manpower Employment Outlook rapport is te downloaden via www.manpower.com/meos.

Jacco Valkenburg

Jacco Valkenburg is een recruitmentarchitect en één van Nederlands bekendste auteur en trainer op dit gebied. Met 25 jaar ervaring in werving, heeft hij een scherp inzicht in de industrie verworven. Hij schreef 7 vakboeken waaronder ‘Recruitment 4.0‘ in 2023. Hij is ook een fervent gebruiker van AI en ChatGPT.

Jacco Valkenburg has 603 posts and counting. See all posts by Jacco Valkenburg

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.