Gemiddelde bruto uurloon per sector 2013

In Nederland werd in 2013 zo’n 6% minder verdiend dan in 2012, het gemiddelde uurloon daalde van €15,50 naar €14,60. De grootste daling vond plaats in de financiële sector en de IT-sector, hier daalde het gemiddeld bruto uurloon maar liefst 8%.

Dit blijkt uit de Loonwijzer/Monsterboard Wage Index, een rapport dat inzicht geeft in de loonontwikkeling en arbeidsmarkt in Nederland. Het onderzoek toont ook aan dat maar liefst de helft van de werknemers (49,5%) openstaat voor een nieuwe baan. Aan het onderzoek namen in Nederland ruim 185.000 respondenten deel.

Loondaling in alle sectoren

Werknemers in de sector horeca & toerisme hadden het minste last van een loondaling (-1%), in de zorg daalde het inkomen 3%. Naast de financiële sector (-7,9%) en IT-sector (-8,5%) werd de agrarische sector behoorlijk getroffen, hier daalden de lonen 6,6%. Het gemiddelde uurloon ligt in Nederland het hoogst in het onderwijs (€16,40), de productiesector (€16,30) en financiële sector (€15,20). In de horeca wordt  met €10,40 het minst verdiend. In de horeca is het risico op armoede ook het grootst, maar liefst 22% van de horecamedewerkers zit tegen het minimumloon aan.

2012

2013

% verschil
Agrarische sector

€ 13,70

€ 12,80

-6,6%

Horeca & Toerisme

€ 10,50

€ 10,40

-1,0%

Productiesector

€ 17,30

€ 16,30

-5,8%

Onderwijs

€ 17,30

€ 16,40

-5,2%

Marketing & communicatie

€ 15,60

€ 14,90

-4,5%

Financiële sector

€ 16,50

€ 15,20

-7,9%

Gezondheidszorg

€ 14,80

€ 14,40

-2,7%

IT & Telecom

€ 16,50

€ 15,10

-8,5%

Transport & logistiek

€ 14,20

€ 13,30

-6,3%

Bouw

€ 15,60

€ 14,80

-5,1%

Tabel 1 – Gemiddeld bruto uurloon per sector

“De impact van de crisis is afgelopen jaar goed zichtbaar geworden in het inkomen van medewerkers, 6% is een flinke daling. Loonontwikkeling loopt altijd even achter op de economische ontwikkeling. Maar als de economie aantrekt zullen hopelijk ook de lonen weer gaan stijgen. Een lichtpuntje is de stabilisatie van de lage inkomens, maar dit is betrekkelijk, want blijkbaar is de bodem van het minimumloon bijna bereikt”, aldus Paulien Osse, oprichter van stichting Loonwijzer.

Het aantal medewerkers dat aangeeft komend jaar een salarisverhoging te krijgen is gedaald van 52% naar 48%, met uitzondering van de IT-sector: hier verwacht 65% een loonstijging (vorig jaar 60%).

Open voor nieuwe baan

Bijna de helft van de medewerkers (49,5%) zegt open te staan voor een nieuwe baan, dat is een toename van 4%. Vooral in de productie- en horecasector is de wens om van baan te veranderen groot: 61% geeft dit aan. In de IT-sector en financiële sector ligt dit percentage een stuk lager, respectievelijk 39% en 46%. Verreweg de meeste medewerkers (72%) geven aan te verwachten dat ze de komende 12 maanden nog bij dezelfde werkgever werken, dat is 4% minder dan vorig jaar.

“Deze cijfers laten voorzichtige tekenen zien van een groeiende behoefte om van baan te veranderen in de toekomst”, zegt Gian Zandonà, Managing Director van Monsterboard. “Dat is na jaren van lage mobiliteit op de arbeidsmarkt goed nieuws voor werkgevers en werknemers. Een verandering van werkomgeving geeft de kennis en vaardigheden van werknemers een impuls en versterkt de concurrentiepositie van bedrijven.  En daarbij is een nieuwe baan de snelste manier om meer te gaan verdienen”.

Baanzekerheid gelijk gebleven

71% van de werknemers geeft aan zeker te zijn over zijn baan, vorig jaar was dit percentage 72%. In de agrarische sector (58%), de transport en logistiek sector (63%) en de horeca (62%) is de baanzekerheid het laagst.

Tevredenheid

Uit het rapport blijkt verder dat de tevredenheid met de baan behoorlijk hoog is (60%), maar in 2013 wel is afgenomen (-4%). Vooral medewerkers in de zorg en productiesector zijn tevreden (64%). In de transportsector (-16%) en onder horecamedewerkers (-13%) nam het werkplezier flink af.

Bron: persbericht Loonwijzer/Monsterboard Wage Index

Persbericht

Nieuws of een vacature te melden? Berichten met eventuele bijlagen kunnen gemaild worden naar web @ recruit2.com. Ook berichten onder embargo kunnen langs deze weg worden doorgeven, geef daarbij duidelijk de duur van het embargo aan.

Persbericht has 115 posts and counting. See all posts by Persbericht

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.