Autochtonen komen van Mars en Allochtonen komen van Venus!

Ondanks de verlichte tijden anno 2013 komt het huwelijk tussen werkgevers en hoogopgeleide allochtonen maar moeilijk van de grond.  Vooral in deze tijden van recessie staan werkgevers  niet te springen om initiatieven die zich specifiek richten op de doelgroep. “het gaat om de kwaliteit is een veel gehoorde kreet”  of “we krijgen ze genoeg binnen “wordt vaak gezegd. Feit is dat de recessie een negatief effect heeft op welk diversiteit beleid ook.

Problematiek

Misschien dat wij de problematiek wat nader kunnen bekijken.

Wat zijn de problemen die werkgevers ondervinden in hun zoektocht naar hoogopgeleide allochtonen? En hoe kunnen hoogopgeleide sollicitanten van buitenlandse komaf een plek kunnen veroveren op de arbeidsmarkt?

Werkgevers en allochtone hoogopgeleiden vinden elkaar niet. Dat heeft een verscheidenheid aan oorzaken. Aan de ene kant maakt  “onbekend onbemind”. Aan de andere kant zoekt het bedrijfsleven de allochtone werknemer op dezelfde manier zoals ze naar autochtonen zoeken, bijvoorbeeld via de kranten. Dat is niet afdoende, want de helft van de vacatures worden vervult dankzij het via-via netwerk. Over het algemeen zitten allochtonen niet in deze netwerken en hebben een heel ander cultureel referentiekader dan de werkgever. Men bekijkt en ervaart zaken echt heel anders.

Hoe kijkt de corporale recruiter?

Corporale recruiters beoordelen  allochtonen volgens dezelfde  criteria als de autochtone kandidaten. Als een hoogopgeleide allochtoon tegenover een recruiter zit, verwacht deze vanwege het opleidingsniveau, een assertiever persoon. Alleen  leren de meeste allochtonen in hun cultuur en opvoeding om bescheiden te zijn. Men refereert bovendien vaak naar de familie om een punt te motiveren dus als een hr-manager aan iemand vraagt waarom hij goed is, zegt hij dat hij goed is omdat zijn familie dat vindt. Autochtonen daarentegen zijn veel meer intrinsiek gemotiveerd wat meer aansluit bij de verwachtingen van een recruiter.

Er moet nog veel werk worden verzet om beide groepen elkaar te laten bekijken vanuit de gedachte van één planeet.

Melvin Tjoe Nij

Oprichter van Young Global People (YGP) een werving- en selectiebureau voor hoogopgeleide multiculturele studenten en Young professionals. Het unieke aan YGP is dat de organisatie zich niet alleen bezighoudt met werving & selectie, maar ook met coachen van multiculturele young professionals tijdens de eerste stappen in hun carrière.

Melvin Tjoe Nij has 2 posts and counting. See all posts by Melvin Tjoe Nij

8 gedachten over “Autochtonen komen van Mars en Allochtonen komen van Venus!

 • 06/06/2013 om 16:11
  Permalink

  Beste Melvin,

  Ik vind het jammer en trouwens zeer achterhaald dat mensen van verschillende culturele achtergronden nog steeds over een kam worden geschoren en betiteld worden met afschuwlijke woorden als autochtoon of allochtoon. Bovendien is de kern van waarheid in dit artikel zoek omdat niet duidelijk is op welke bevolkingsgroepen precies jij doelt. Wat is volgens jou precies een allochtoon en een autochtoon? Of heb je het hier gewoon heel ordinair over blank of zwart, moslim of chriten, westers of niet westers.

 • 07/06/2013 om 15:52
  Permalink

  Anno 2013 nog steeds spreken over ‘allochtonen’ en ‘autochtonen’, dat is niet echt wat je verwacht van een werving en selectiebureau voor hoogopgeleide multiculturele studenten.

 • 09/06/2013 om 10:05
  Permalink

  Bij het nalezen van mijn eerdere reactie kan ik zeggen dat ik nog 100% achter mijn reactie sta. Ik ben tevens blij te zien dat ik niet de enige ben die deze mening deelt en zie het dus als zeer positief dat Erik er net zo over denkt. Het bewijst dat er waarschijnlijk meerdere mensen zijn die hier zo net zo over denken. Je kan je dan dus afvragen of er daadwerkelijk zo een verschil is tussenbeide groepen zoals het artikel omschrijft. Het is makkelijke om vanuit een negatieve hoek kritiek te leveren en allerlei verschillen te bedenken waarom een groep niet succesvol is maar of dit dan ook de waarheid is. Dat is dus dan ook nog maar de vraag.
  Zo diep als de historie van Nederland bestaat onze bevolking uit mensen van diverse culturen. Het gekke is dat wij eerdere decennia hier prima mee uit de voeten konden in dit Kikkerland. Cultureel verschil is dus geheel niet nieuw. Het probleem is denk ik meer dat door deze economische crisis de eis die de werkgever stelt vaak niet haalbaar is . Er ontstaat vaak een uitermate perfectionistisch maar ook een zeer onrealistisch profiel in hoe de mogelijke kandidaat voor een vacature er uit zou moeten zien. Het gevolg is dat hierdoor veel potentiële kandidaten waarbij voorheen de ene aanbieding na de andere aanbieding kwam juist nu vaak langer dan een jaar werkloos thuis op de bank zitten. Hierdoor blijven vacatures vaak te lang open staan of worden ze zelfs geheel niet gevuld. Dit heeft ongetwijfeld voor de werkgever en ook voor potentiële kandidaten veel negatieve gevolgen en kost veel geld. Ik denk Melvin en aan de rest van Recruiting Nederland dat juist nu de taak is om de ogen op scherp te zetten en de werkgever erop te wijzen waar het ligt en te stoppen met het probleem af te schuiven op iets als een cultuur verschil. Bedrijven zouden zich juist meer moeten verdiepen in de cultuur die zij binnen hun bedrijf creëren en zich af te vragen of dit wel matched met de daadwerkelijke maatschappelijke cultuur in de echte wereld. Onlangs heb ik het volgende boek gelezen zie de link: Why Good People Can’t Get Jobs: The Skills Gap and What Companies Can Do About It . Why Good People Can’t Get Jobs: The Skills Gap and What Companies Can Do About It Ondanks dat dit boek zich richt op de Amerikaanse Maatschappij is het tevens ook actueel hier in Nederland.

 • 09/06/2013 om 15:19
  Permalink

  Nounou… ik geef helemaal toe dat de moderne gedachte achter het woord allochtoon een vervelend is (letterlijk van een andere aarde/gebied” (Oudgrieks: ἀλλος=ander, vreemd; en χθων=aarde, zie wikipedia)), net als het woord ‘invalide’ (jij bent niet ‘valide’?) overigens. Dan was je wellicht beter af met de oude termen als gehandicapte en buitenlander. Maar om nu YGP aan te vallen omdat zij de terminologie gebruiken die nu eenmaal gangbaar is in Nederland en waar je toch ook rekenschap van moet nemen als je gaat solliciteren vind ik sterk overdreven. Ik denk juist dat als je een baan wilt, dat je dan soms gewoon dingen moet overnemen in plaats van je er met alle macht tegen te verzetten. Dan kan je je maar beter even verdiepen in de NL cultuur met al zijn rare fratsen als mensen even hard terugknijpen in hun hand en ‘blauw en groen is boerenfatsoen’ dan dat je thuis op de bank zit. Het zal er ergens tussenin zitten, ik denk niet dat iedereen zich maar volledig moet aanpassen aan degenen die er toevallig als eerste waren/de oorspronkelijke bewoners hebben omgebracht, maar nu lijkt het wel alsof je denkt dat cultuur geen enkele rol speelt in de NL samenleving. Mijn ervaring i.c.m. de cursus van Melvin leert je inzien dat dit niet het geval is. NLs zijn helaas erg stug wat dit betreft. En ja, dat is vaak erg jammer. Maar ik denk niet YGP’s schuld als ze mensen leren hiermee rekening te houden…

 • 10/06/2013 om 11:37
  Permalink

  Beste mevrouw Weet,
  Allereerst dank voor je uitgebreide reactie. Dat betekent dat het onderwerp jou aan het hart gaat en dat is goed.! Woorden zoals allochtoon en autochtoon zijn niet door mij verzonnen
  maar door de overheid. Deze hanteert daar een bepaalde definitie voor.
  Zie link voor meer uitleg.
  http://www.art1.nl/artikel/10112-wanneer_is_iemand_een_allochtoon

  Waar jij waarschijnlijk op doelt is de negatieve klank die aan dit woord kleeft en de negatieve perceptie die men daardoor krijgt. Dat is iets wat ontstaan is in de volksmond en met name de media waarbij het woord “allochtoon” staat voor een inferieur, vaak getint/donker persoon die slecht Nederlands spreekt en aan de onderkant van de samenleving leeft.

  Deze negatieve benaming is bepaald door de maatschappij niet door mij. Ik gebruik alleen de terminologie en ik gebruik het als titel om het artikel wat scherper neer te zetten. Dus ik wil de discussie over het niet of wel gebruiken van de woorden allochtoon en autochtoon hiermee achterwege laten.

  Mijn blog gaat immers om de kern van mijn stelling dat multiculturele kandidaten enerzijds en grote corporale bedrijven anderzijds elkaar moeilijk kunnen vinden. Door dat te ontkennen sla je de plank volledig mis! Feit is namelijk dat er aan de top te weinig diversiteit is terug te vinden, ondanks dat ons kikkerlandje toch veel diversiteit kent.

  Wat ik in mijn blog beschrijf zijn dan ook feitelijke verschillen en praktijk voorbeelden die naar voren komen bij de multiculturele studenten die wij begeleiden en coachen. Door hun culturele achtergrond, hun opvoeding en het daardoor ontstane referentiekader reageert men anders in sollicitatiegesprekken. Daarnaast kijken bedrijven met een “blanke bril” naar deze kandidaten en herkent men deze cultuurverschillen niet of nauwelijks waardoor er een mismatch ontstaat.

  De crisis staat hier los van. Door de crisis is het inderdaad moeilijker voor alle kandidaten – zo ook multiculturele kandidaten – om een baan te vinden.
  Het boek wat je aanhaalt is van toepassing op de Amerikaanse maatschappij waar er een heel andere problematiek heerst dan hier in Nederland. Maar net zo goed als dat de gemiddelde Amerikaan het verschil niet weet tussen een Duitser, een Nederlander en een Belg, weet de gemiddelde Nederlander het verschil niet tussen een Marokkaan, een Turk of een Surinamer.

  Het feit dat er verschillen zijn tussen beide groepen – in mindere of in meerdere mate – staat vast. Op zich is dat niet erg. Young Global People leert bedrijven en kandidaten om elkaar te leren begrijpen vanuit kracht zodat men vanuit andere gezichtpunten meer creativiteit in het bedrijf kan brengen.
  Precies zoals John Gray de schrijver van het boek – “Mannen komen van Mars en Vrouwen komen van Venus” – mannen en vrouwen elkaar beter wilde laten begrijpen. Of is het ook jouw stelling dat er tussen deze “groepen” geen verschillen bestaan….? -;)

 • 12/06/2013 om 08:30
  Permalink

  Beste Charles en Melvin,
  Op dit moment heb ik geen tijd om uitgebreid in te gaan op jullie reactie. Ter zijner tijd zal ik hier uitgebreid op reageren. Voor zover om in te gaan op de mismakende woorden zo gebruikt in de titel van dit artikel laat ik jullie achter met deze quote:
  “Many people fear nothing more terribly than to take a position which stands out sharply and clearly from the prevailing opinion. The tendency of most is to adopt a view that is so ambiguous that it will include everything and so popular that it will include everybody. Not a few men who cherish lofty and noble ideals hide them under a bushel for fear of being called different.”
  ― Martin Luther King Jr.

  Tevens vraag ik uw het volgende krantenartikel te lezen:
  Waarom wij het woord allochtoon niet meer in de krant gebruiken

  Nogmaals ik kom hier nog op terug

 • Pingback:Autochtonen komen van mars en allochtonen van venus – deel 2 | Recruiting Roundtable Nederland

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.