Komt er nog wel krapte aan op de arbeidsmarkt?

Komt er arbeidsmarktschaarste op de middellange termijn (2020) aan? Deze vraag staat centraal in een onderzoek van bureau Panteia a). Het onderzoek richt zich op de grotere beroepsgroepen en richt zich vooral op het bedrijfsleven en is dus exclusief de sector overheid en onderwijs.

Volgens de UWV-spanningsindicator is de arbeidsmarkt zeer ruim. Maar de arbeidsmarkt in Nederland verandert langzaam maar zeker. Zowel de vraag naar nieuwe medewerkers als het aanbod van arbeid. In de komende jaren zullen meer mensen met pensioen gaan. De werkgever zal een deel van dit personeel vervangen. Tegelijkertijd zien we dat het aanbod van arbeid ook ouder wordt: men spreekt van dubbele ontgroening. Enerzijds zijn er minder jongeren als gevolg van lagere geboortecijfers uit de jaren tachtig en negentig. Anderzijds leren jongeren langer door.

Vervangingsvraag driemaal zo groot als de uitbreidingsvraag

Het onderzoek gaat uit van een werkgelegenheidsgroei van zo’n 8% in 10 jaar tijd (gemiddeld 0,8% per jaar). Het onderzoeksinstituut ziet vooral groei in de zorg. Daarbovenop komt dan de vraag die de vervanging van het personeel dat de arbeidsmarkt verlaat met zich meebrengt. Deze vervangingsvraag (exclusief vervanging van personeel dat van baan wisselt c)) is voor de periode 2010-2020 berekend op 22% van de werkgelegenheid. De vervangingsvraag is dus ongeveer drie keer zoveel dan de vraag als gevolg van werkgelegenheidsgroei. Per sector verschilt het beeld.

Schaarste in sommige beroepen in 2020, maar geen algemene krapte

Verschillen in vraag- en aanbodontwikkelingen worden zichtbaarin de overschotten en tekorten op de arbeidsmarkt. Als er bijvoorbeeld minder werkgelegenheid wordt verwacht in de industrie, maar het aanbod van arbeid daalt nog sneller, kan er toch krapte in de industrie ontstaan. Panteia verwacht aanzienlijke tekorten bij technische, transport-, (para)medische en verzorgende beroepen. Anderzijds ziende onderzoekers overschotten bij elementaire beroepen. Tekorten komen tot uiting in het ontstaan van moeilijk vervulbare vacatures en overschotten leiden tot meer werkzoekenden. In de tabel zijn alleen die beroepsgroep en opgenomen met een aandeel van ten minste 10% in de sector. Andere beroepsgroepen (met een kleinere omvang) met verwachte tekorten zijn: hogere landbouwkundige, hogere transportberoepen en hogere wetenschappelijke technische beroepen.

UWV Arbeidsmarkt krapte 2020

Plannen kabinet niet in het onderzoek verwerkt

We tekenen hierbij wel aan dat het onderzoek is gedaan voordat het regeerakkoord is afgesloten. Dat wil zeggen dat de tekorten voor de gezondheids- en welzijnszorg minder groot zullen zijn. Uit de analyse volgt bovendien dat er zowel beroepen zullen zijn met overschotten als tekorten. Een algemeen tekort aan arbeid wordt dus tot 2020 niet voorzien door de onderzoekers. Die conclusie is in lijn met het arbeidsmarktbeeld tot 2018 in het onderhavige rapport en met de verwachte knelpunten volgens het ROA tot 2016 b).

De verwachtingen betekenen dat voor werkzoekenden met een technisch beroep of een transportberoep dat de perspectieven op een baan op de lange termijn goed zijn.

a) Panteia/EIM, ‘Personeel gevraagd in het MBK’, juli 2012.
b) ROA, ‘De arbeidsmarkt naar opleiding en beroep tot 2016’, november 2011 (blz. 81).
c) We nemen hier geen baan-baan-wisselaars mee. Immers deze groep blijft actief op de arbeidsmarkt en beïnvloedt het totale aanbod en schaarste niet.

Bron: UWV Arbeidsmarktprognose 2013-2014

Persbericht

Nieuws of een vacature te melden? Berichten met eventuele bijlagen kunnen gemaild worden naar web @ recruit2.com. Ook berichten onder embargo kunnen langs deze weg worden doorgeven, geef daarbij duidelijk de duur van het embargo aan.

Persbericht has 115 posts and counting. See all posts by Persbericht

6 gedachten over “Komt er nog wel krapte aan op de arbeidsmarkt?

 • 25/06/2013 om 21:23
  Permalink

  Ruim 10 jaar geleden heb ik bij diverse aangelegenheden vraagtekens gezet bij de dogma’s dat we in de toekomst personeel tekort zouden komen, vanwege de “babyboom”, die met pensioen zou gaan en de lagere geboortecijfers. Afgezien van mogelijke krapte in bepaalde beroepsgroepen.
  Nog steeds wordt de “babyboom” als argument gebruikt, maar die mensen zijn al met pensioen. De babyboom was in de jaren 1946, 1947, maar stabiliseerde daarna. Ook werd niet meegenomen de enorme automatisering van producties. Ook werd vergeten de instroom van EEG arbeiders en de globalisering en vertrek van producties naar goedkope landen. En de VUT en vroegpensioen die is afgeschaft cq onbetaalbaar is en was! Het enige wat nog relevant is, is de inzetbaarheid en individuele verantwoordelijkheid tot 67 jaar (en later). En verder de match tussen het aanbod van en de vraag naar bepaalde kwalificaties/beroepen.
  Laten we eens ophouden of in ieder geval kritisch zijn op uitgangspunten, die de basis zijn voor een onjuiste visie en als gevolg daarvan een volkomen irreële planning.

 • 25/06/2013 om 22:44
  Permalink

  @Andries ben het met je eens en ik heb er ook nooit echt in geloofd. Bedrijven zijn creatief in het vinden van oplossingen voor personeelskrapte. In 2008 trok Paul de Beer ook al de conclusie dat het op lange termijn twijfelachtig is dat er sprake zal zijn van structurele krapte op de arbeidsmarkt. Het lijkt erop dat hij gelijk gaat krijgen, zie mijn blog Krappe arbeidsmarkt in 2014, of later…

 • 26/06/2013 om 14:32
  Permalink

  Deel de mening van Andries dat we vraagtekens moeten zetten bij het feit dat er krapte om de arbeidsmarkt ontstaat. De arbeidsmarkt veranderd namelijk ook nog eens continu en overheidsplannen kunnen veel invloed uitoefenen.

 • 27/06/2013 om 21:39
  Permalink

  Beste Andries e.a.,

  Er wordt inderdaad al lang gerept over een dreigend tekort door ontgroening en vergrijzing en dat verdient kritische noten. Echter, aan de andere kant moet dan ook benoemd worden het effect van de huidige, relatief zeer diepe crisis welke voorziene effecten in elk geval tijdelijk teniet doet of dempt. We zijn hopelijk niet vergeten dat in de periode 2005-2008 in sommige sectoren al sprake was van een problematische krapte. Van automatisering, instroom van buitenlandse arbeiders, offshoring etcetera was toen óók al sprake. Het mag verwacht worden dat bij toenemende economische groei het beeld van voor de crisis op zijn minst gaat terugkeren en dan, puur op basis van ontwikkeling van de beroepsbevolking, versterkt. Ik geloof echter niet in die mate als wel eens werd (of nog steeds wordt) voorzien.

 • 28/06/2013 om 13:17
  Permalink

  Beste Andries,

  Volledig eens. Niets reguleert een (arbeids)markt beter dan die (arbeids)markt zelf.

  Groet,

  Robin Vroon

 • 30/06/2013 om 09:35
  Permalink

  Mooi onderwerp is dit. Erg bevredigend te lezen dat er meer mensen zijn die niet geloven in een toekomstige krapte op de arbeidsmarkt. De absolute daling van de vraag naar arbeid en het internationale karakter van de arbeidsmarkt dragen hier, naast alle genoemde punten, ook aan bij. Nog een opmerking over de mismatch en de drang op dat punt te willen reguleren: de mismatch tussen vraag en aanbod levert een gezonde spanning op, prikkelt tot creativiteit, en leidt tot nieuwe werkarrangementen voor het benutten van talenten. Gewoon niet te veel willen reguleren, dus.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.